Vi bruker informasjonskaplser for å personliggjøre innhold og analysere trafikk på vår nettside. Velg om du ønsker informasjonskapsler i bruk på vår nettside.

Rehabilitering

Sykelig overvektige pasienter

Som pasient med sykelig overvekt finner du veien tilbake til en bedre hverdag med et variert og godt behandlingstilbud.

Hvem er tilbudet for?

Tilbudet er rettet mot pasienter med kroppsmasseindeks (KMI) over 40 eller KMI over 35 med vektrelaterte følgesykdommer. Du må være over 18 år.  Man må henvises fra en overvektspoliklinikk på et sykehus. Poliklinikken kartlegger og utreder pasienten og finner ut, i samarbeid med pasienten, hvilken behandling pasienten skal ha videre. 


Varighet

Rehabiliteringstilbudet strekker seg over 20 uker, fordelt på fem år. Fra 01.01.2023 endrer vi behandlingsforløpet fra ett langt hovedopphold og tre korte oppfølgingsopphold, til tre opphold hver på fire ukers varighet. Du vil bli fulgt opp i hjemmeperiodene av ansatte i overvektsteamet.Ved å tilby tre opphold på fire uker i det første behandlingsåret, er fokuset dreid fra «å endre alt på en gang» til å endre litt om gangen, og til å gi pasientene mulighet til å øve og innarbeide gode vaner. Vi tar imot både døgn- og dagpasienter.

Målet med tilbudet

Målet er å skape bevissthet rundt egne tanke-, følelses- og adferdsmønstre. Du setter deg egne mål om hva du ønsker å oppnå med en livsstilsendring. Målene er en del av din livsstilsplan som du arbeider med både mens du er innlagt til behandling og i hjemmeperiodene.

Våre mål er at du skal oppleve mestring, glede gjennom fysisk aktivitet, sosialt fellesskap, ny innsikt om deg selv, støtte i vanskelige perioder, og tro på at du kan.


Hvordan er tilbudet bygd opp

Vi tilbyr gruppeopphold ledet av vårt tverrfaglige behandlingsteam som består av lege med spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering, psykologer, sykepleier, fysioterapeut, idrettspedagog og klinisk ernæringsfysiologer. 

Behandlingen er basert på tre hovedelementer:

  • Adferdsendring
  • Ernæring
  • Fysisk aktivitet


Det gis både teoretisk og praktisk undervisning i grupper. Vi er opptatt av deltagelse i timene og fravær dokumenteres.

Det er viktig at du er motivert for rehabiliteringsprosessen når du begynner her. Da er det enklere så sette seg mål som du kan jobbe målrettet med. Slik kan du oppnå en varig livsstilsendring, redusert vekt og økt livskvalitet.

Muskel & skjelett

Les mer...

Hjerterehabilitering

Les mer...