Vi bruker informasjonskaplser for å personliggjøre innhold og analysere trafikk på vår nettside. Velg om du ønsker informasjonskapsler i bruk på vår nettside.

Rehabilitering for selvstendighet og deltagelse

Vår behandlingsfilosofi

Vi ønsker at du som pasient skal oppnå best mulig selvstendighet og deltagelse. Vår behandlingsfilosofi bygger på prinsippet om aktiv rehabilitering, mestring, motivasjon og kosthold.

Kartlegging av dine kortsiktige og langsiktige mål legges til grunn når din plan for rehabilitering med ulike tiltak utarbeides. Det legges stor vekt på tett tverrfaglig samarbeid og oppfølging.

Effekten av rehabiliteringen dokumenteres gjennom en rekke ulike kliniske tester, i tillegg til dine egenrapporterte opplevelser. Kartleggingen skjer før, under og etter rehabiliteringsoppholdet.

Tjenester

Brudd, ortopedi, slitasjeskader i skjelett

Les mer...

Tjenester

Sykelig overvekt

Les mer...

Tjenester

Hjerterehabilitering

Les mer...

Tverrfaglig suksess

Rehabiliteringsteam

Ringerike Rehabilitering er helhetlig og tverrfaglig. Vi har leger, fysioterapeuter, psykologer, kliniske ernæringsfysiologer, sykepleiere, idrettspedagoger, helsefagarbeidere, helsesekretærer, som trekkes inn i behandlingen, avhengig av pasientenes medisinske status, behov og mål for oppholdet.

Avtale med det offentlige

Avonova Ringerike Rehabilitering har siden 2015 har løpende avtale med Helse Sør-Øst, noe som betyr at vi er en del av det offentlige helsetilbudet i Norge. Pasienten som henvises til oss betaler kun en egenandel pr døgn, og betalingen inngår i frikortordningen.

Du finner mer informasjon om rehabiliteringstilbud fra det offentlige på Helse Sør-Øst sine nettsider her.

Ønsker du å vite mer om dine tilbud og rettigheter som rehabiliteringspasient, kan du gå inn på sidene til Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus.

Hvordan bli pasient hos oss

Henvisningrutiner

Her forteller vi deg hvordan du blir pasient hos oss.

Les mer...

Ambassadørene

Aktuelt

Oversikt over Fase 2 uker 2024

29. juni 2023

Les mer

Endring av behandlingsløpet for sykelig overvekt

25. oktober 2022

Vi endrer behandlingsløpet for sykelig overvekt, les mer om hvordan dette påvirker rehabiliteringstilbudet.

Les mer