Vi bruker informasjonskaplser for å personliggjøre innhold og analysere trafikk på vår nettside. Velg om du ønsker informasjonskapsler i bruk på vår nettside.

Brukermedvirkning

Det er opprettet et Brukerråd ved Avonova Ringerike Rehabilitering. Brukerrådet er representert med daglig leder, ansatte og brukerrepresentanter fra FFO.

Oppgaven til Brukerrådet

Brukerrådet skal bidra med brukerperspektivet i saker som angår pasienttilbudet. Dette skal bidra til læring og forbedring for Avonova Ringerikes Rehabilitering og slik være et rådgivende organ for ledelsen ved Avonova Ringerike. Gjennom brukerådet kan du som pasient gi tilbakemeldinger som kan bedre våre rutiner og vårt behandlingstilbud.


Har du forslag til saker som skal tas opp i Brukerrådet, er det bare å sende en henvendelse.

Du kan legge henvendelsen din i en konvolutt merket med Brukerrådet og legg den i postkassen utenfor kontoret til helsesekretæren i 1. etasje i Kapteinveien 9 (gult hus) eller sende henvendelsen din pr post til :


Brukerrådet
Avonova Ringerike Rehabilitering
Kapteinvn. 9
3512 Hønefoss


https://ffo.no/fortillitsvalgteiffo/brukermedvirkning/