Vi bruker informasjonskaplser for å personliggjøre innhold og analysere trafikk på vår nettside. Velg om du ønsker informasjonskapsler i bruk på vår nettside.

Omfavnet av naturen

Om oss

På naturskjønne Helgelandsmoen på Ringerike finner du oss.

Vi er en tverrfaglig spesialisert rehabiliteringsinstitusjon som har offentlig avtale med Helse Sør-Øst, og har drift året rundt, 24 timer i døgnet.

Vår historie

Avonova Ringerike rehabilitering ble etablert i 2006 under navnet NIMI Ringerike. Siden oppstarten har vår visjon vært «Flere friske folk». Vår behandlingsfilosofi bygger på prinsippet om en aktiv rehabilitering. I 2005 fikk Norges idrettsmedisinske institutt (NIMI) avtale med Helse Øst om rehabilitering av inneliggende pasienter og dette ble oppstarten på rehabiliteringsinstitusjonen vår.

NIMI AS og NIMI Ringerike har skiftet eiere noen ganger siden oppstarten i 2006 og vi har hatt flere navn som  «Hjelp 24 Ringerike» og «Stamina Ringerike». I 2015 ble NIMI Ringerike skilt ut i eget AS, så da LHL kjøpte NIMI AS i 2016 var det uten rehabiliteringsinstitusjonen på Helgelandsmoen. I 2017 skiftet NIMI Ringerike AS navn til Stamina Ringerike Rehabilitering, siden merkevaren «NIMI» var solgt til LHL. 

Høsten 2020 ble Stamina slått sammen med sitt søsterselskap Avonova i Sverige, og all aktivitet i Norge endret navn til Avonova. Avonova Helse er heleid av Norvestor.

Selv om det har vært flere navneendringer, har driften og menneskene vært de samme. Kunnskapen og erfaringen har kommet pasientene til gode helt siden oppstarten i 2006.

Fasiliteter

Les mer...

Beliggenhet

Les mer...

Brukermedvirkning

Les mer...